full
border
#666666
http://www.cuuladh.ie/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://www.cuuladh.ie/
#4169E1
style4
Gairmscoil Chú Uladh, Béal an Átha Móir, An Clochán, Co. Dhún na nGall
+353 (0) 74 95 46133

Cóisir na Samhna

D’eagraigh an Rang Idirbhliana cóisir Samhna don scoil roimh an sos lár téarma.

Cuireadh a lán pleanáil agus ullmhúchán isteach sa chóisir agus baineadh sult mhór as.

Bhí an cóisir eagraithe le airgead a bhailiú do thurais scoile a bhí ag an rang agus d’éirigh leo €1,700 a bhailiú!

Ba mhaith linn buíochas a ghlacadh leo siúd uilig a rinne urraíocht ar duaiseanna don raifil agus do na teaghlaigh a cheannaigh tidéidí don raifil.

Míle buíochas!

default
Loading posts...
link_magnifier
#6E787E
off
fadeInDown
loading
#6E787E
off